تا این اندازه بی خبری ....!

رفقا اگه یه بانگی بگه ٣٠%سود می دم ،مردم سرمایشون رو می زارن اونجا چون بیشترین درصدی که بانگها دارن می دن ٢٢درصده  ؛رفیقا خدابه بیانهای مختلف گفته من چندبرابر، ١٠برابر ،......سودمیدم وحتی روایاتی داریم ٧٠ ،١٠٠٠، ٧٠٠٠٠ برابر برای اعمالی ذکر شده ،                                                 خبرندارم  ..... خبر ندارم فیامت چه خبره  ،بیش از٢٠٠٠آیه قرآن ازآخرت خبر می ده،            قرآن می گه وکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید(ق/آیه٢٢)                     همینکه مرگ بیاد حجابها وپرده ها کنار میره آدم حقیقت رو می بینه       همینکه حقیقت رو دیدم صدا می زنم(سوره مومنون آیه٩٩و١٠٠) رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیماترکت             خدا برم گردون تازه فهمیدم چه خبره،             همه مون رو تو ی خونه قبر میزارن همین رو می گیم.          جواب میاد:کلا انها کلمه هو قائلها(مومنون١٠٠)                      یه کم آخرت شناس بشیم حسرتمون کم می شه یه کم اخرت شناس بشیم سرعتمون زیدمیشه     یه سفر ١٠٠٠کیلومتری اگه با ماشینم  بخوام برم(١٠٠به١٠که بنزین بسوزونه)١٠٠لیتر بنزین می خوام ،                      رفیقا برا قیامت چند کیلو متر داریم...چقدر سوخت برداشتیم (باتوجه به اینکه آخرت بی نهایته وتمومی نداره)ما چقدر بنزین برداشتیم؟                                                                                                           اگه آخرت شناس باشم  وقتی با ماشینم ردمیشم به یه بنده خدائی که بنزین تموم کرده عجله هم داشته باشم، می زنم کنار                                                                                       اگه آخرت شناس باشم وقتی توی مجلسی چهار زانو نشستم وجفتیم بخاطرکمبود جا نیم ساعته دو زانو نشسته ،من هم مدتی دو زانو میشینم تا جفتیم راحت باشه................................................................................................ ولی بعضی وقتا حاضر نیستم یه کم سختی ببینم  چون خبر ندارم قیامت چه خبره...........     

/ 3 نظر / 16 بازدید
رها آسایش

دنیا محل عبور است نه شهرستان سرور! کاش میفهمیدیم موفق وپرمخاطب باشید