رهرو عشقم و از خرقه ومسندبیزار

دل که آشفته روی تونباشددل نیست                                                 آنکه دیوانه خال تو نشد عاقل نیست                                                        مستی عاشق دلباخته از باده توست                                                     به جزاین مستیم ازعمردگرحاصل نیست                                 رهروعشقی اگرخرقه وسجاده شکن                                                                    که به جزعشق،تورارهرواین منزل نیست

/ 1 نظر / 11 بازدید
یه دوست کوچک

دوست گرامی ممنون که سر زدید از آشنایی با شما خوشحال شدم [گل]به امید دیدار یا علی..